Kết quả thi

QĐ số 254/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/09/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 369 học viên, kỳ thi ngày 10/09/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 253/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/09/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 68 học viên, kỳ thi ngày 13/09/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 243/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 35 học viên, kỳ thi ngày 28/08/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 236/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 60 học viên, kỳ thi ngày 11/08/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 213/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 223 học viên, kỳ thi ngày 23/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 212/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 27 học viên, kỳ thi ngày 24/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 192/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 92 học viên, kỳ thi ngày 10/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 187/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 17 học viên, kỳ thi ngày 03/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 169/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 39 học viên, kỳ thi ngày 12/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 168/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 19 học viên, kỳ thi ngày 11/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | »
Top