Kết quả thi

QĐ số 341/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 15 học viên, kỳ thi ngày 22/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 336/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 50 học viên, kỳ thi ngày 15/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 323/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 35 học viên, kỳ thi ngày 26/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 322/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 13 học viên, kỳ thi ngày 29/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 23 học viên, kỳ thi ngày 17/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 298/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 22 học viên, kỳ thi ngày 06/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 295/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 83 học viên, kỳ thi ngày 29/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 294/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 34 học viên, kỳ thi ngày 27/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 293/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 41 học viên, kỳ thi ngày 15/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 292/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 43 học viên, kỳ thi ngày 16/10/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
Top