CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đào tạo Chứng chỉ "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản"

2. Đào tạo Chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3"

3. Đào tạo Tin học văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẽ tới:
Top