Kết quả thi

QĐ số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/05/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 41 học viên, kỳ thi ngày 04/05/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 84/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/04/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 109 học viên, kỳ thi ngày 14/04/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 78/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/04/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 31 học viên, kỳ thi ngày 16/04/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 77/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/04/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 25 học viên, kỳ thi ngày 13/04/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 75/QĐ-ĐHKTQD ngày 16/04/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 60 học viên, kỳ thi ngày 06/04/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 60/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/04/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 24 học viên, kỳ thi ngày 26/03/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 45/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/03/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 36 học viên, kỳ thi ngày 12/03/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 26/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/02/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 17 học viên, kỳ thi ngày 02/02/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 24b/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/02/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 193 học viên, kỳ thi ngày 20/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 24a/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/02/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 31 học viên, kỳ thi ngày 29/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top