Kết quả thi

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 01/10/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 28/09/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 17/09/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 31/08/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" kỳ thi ngày 29/07/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 20/08/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 17/08/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Danh sách học viên được cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 06/08/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 161/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/07/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 38 học viên, kỳ thi ngày 16/07/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

QĐ số 134/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/06/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 37học viên, kỳ thi ngày 18/06/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top