DANH SÁCH CÁC HỌC VIÊN THI VÀ KẾT QUẢ THI THÁNG 04/2019 + 05/2019

DANH SÁCH THI, KẾT QUẢ THI CỦA CÁC THÁNG 04/2019; 05/2019 CỦA CÁC HỌC VIÊN.

XIN LIÊN HỆ TẠI VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

Sảnh tầng G, Tòa nhà A1-A2, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Hotline: 0947253992

Điện thoại: 0243. 6337799

Danh sach cap CC thi ngay 01-04-19 up.pdf

DS duoc cap CC thi ngay 26-04-19 up.pdf

DS được cấp CC thi ngày 10-05-19 up.pdf


 

Chia sẽ tới:
Top