>

KẾT QUẢ THI CC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN NGÀY 11_11_2019

ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ THI NGÀY 11/11/2019.

CÁC BẠN ĐẾN VĂN PHÒNG TRUNG TÂM NHẬN CHỨNG CHỈ

Địa chỉ: Sảnh tầng G, Giữa tòa nhà A1-A2, ĐH Kinh tế Quốc dân

Điện thoại: 0243.6337799; Hotline: 0947.253992 (Chị Nhung)

11_11_2019_DSHV Đạt CC_UDCNTTCB.pdf
Top