QĐ số 06/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 16 học viên, kỳ thi ngày 08/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 06/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 16 học viên, kỳ thi ngày 08/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Chia sẽ tới:
Top