QĐ số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 46 học viên, kỳ thi ngày 15/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 46 học viên, kỳ thi ngày 15/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Chia sẽ tới:
Top