QĐ số 108/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/04/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 24 học viên, kỳ thi ngày 14/04/01/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 108/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/04/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 24 học viên, kỳ thi ngày 14/04/01/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

Chia sẽ tới:
Top