QĐ số 142/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/05/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 43 học viên, kỳ thi ngày 15/05/01/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 142/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/05/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 43 học viên, kỳ thi ngày 15/05/01/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Chia sẽ tới:
Top