QĐ số 165/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 22 học viên, kỳ thi ngày 2/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 165/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 22 học viên, kỳ thi ngày 2/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Chia sẽ tới:
Top