QĐ số 168/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 19 học viên, kỳ thi ngày 11/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 168/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 19 học viên, kỳ thi ngày 11/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân


Chia sẽ tới:
Top