QĐ số 169/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 39 học viên, kỳ thi ngày 12/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 169/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/6/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 39 học viên, kỳ thi ngày 12/6/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Chia sẽ tới:
Top