QĐ số 187/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 17 học viên, kỳ thi ngày 03/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 187/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 17 học viên, kỳ thi ngày 03/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Chia sẽ tới:
Top