QĐ số 192/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 92 học viên, kỳ thi ngày 10/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 192/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 92 học viên, kỳ thi ngày 10/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 


Chia sẽ tới:
Top