QĐ số 236/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 60 học viên, kỳ thi ngày 11/08/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 236/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 60 học viên, kỳ thi ngày 11/08/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân


 
Chia sẽ tới:
Top