QĐ số 243/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 35 học viên, kỳ thi ngày 28/08/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 243/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 35 học viên, kỳ thi ngày 28/08/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 
Chia sẽ tới:
Top