QĐ số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 23 học viên, kỳ thi ngày 17/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 313/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/11/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 23 học viên, kỳ thi ngày 17/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

 

Chia sẽ tới:
Top