QĐ số 336/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 50 học viên, kỳ thi ngày 15/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 336/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 50 học viên, kỳ thi ngày 15/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

 

Chia sẽ tới:
Top