Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 01/2019

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 12/2018

Về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 5 năm 2018

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 11/2018

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 10/2018

Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 4 năm 2018

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 09/2018

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 08/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC, ÔN TẬP VÀ THI CẤP CHỨNG "KỸ NĂNG TIN HỌC NEU-CHUẨN IC3" CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỢT 3 NĂM 2018

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 07/2018

« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
Top