Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 06/2018

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 05/2018

Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 04/2018

THÔNG BÁO về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 2 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN” THÁNG 03/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN” THÁNG 01/2018

Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 1 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN” THÁNG 12/2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN” THÁNG 11/2017

Thông báo về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 5 năm 2017

« | 1 | 2 | 3 | »
Top