THÔNG BÁO: Thi cấp CC "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa tại Trường ĐHKTQD đợt tháng 05/2019

Ôn tập và thi cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn đầu ra của hệ từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 1 năm 2020 (tháng 05-2020)

 

TB-to-chuc-hoc-on-tin-hoc-dot- IC3_NEU_THANG_5_2020_Up.pdf

 

 

Chia sẽ tới:
Top