Thông báo tổ chức ôn tập và thi cấp CC "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa tại Trường ĐHKTQD đợt tháng 9/2019

TB-to-chuc-hoc-on-tin-hoc-dot IC3_NEU-4-2019_up.pdf
Chia sẽ tới:
Top