Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 05/2019

Untitled Document

STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ

1

Ôn và thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT cơ bản”
(Phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

  1. Hiểu biết về CNTT cơ bản
  2. Sử dụng máy tính cơ bản
  3. Xử lý văn bản cơ bản
  4. Sử dụng bảng tính cơ bản
  5. Sử dụng trình chiếu cơ bản
  6. Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-5A1

3 buổi học + 1 buổi thi
- Ôn tập vào tối các ngày:
13/05; 15/05; 17/05
- Thi:Tối 20/05/2019

900.000 đồng/Khóa
(đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)

H3CB-5B1

3 buổi học + 1 buổi thi
- Ôn tập vào tối các ngày:
31/05; 03/06; 05/06
- Thi:Tối 07/06/2019

 

- Thời gian học: Sáng 8h-11h; Chiều: 14h – 17h; Tối: 18h – 20h30

- Địa điểm học: Giảng đường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân

- Đăng ký học: Phòng C100 - Giảng đường C, ĐH Kinh tế Quốc dân

- Tư vấn tuyển sinh: Điện thoại: 0243. 6337799; Hotline: 0947253992

- Website: http://tttinhoc.neu.edu.vn

- Fanpage: http://facebook.com/tinungd

Chia sẽ tới:
Top