Thông báo tuyển sinh các lớp "Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" tháng 12/2018

STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ

1

Ôn và thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT cơ bản”

(Phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

3 buổi học + 1 buổi thi

- Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Sử dụng bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-12A1

- Ôn tập vào tối các ngày:

10, 12, 14/12/2018

- Thi:Tối 17/12/2018

800.000 đồng/Khóa

(đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)

H3CB-12B1

- Ôn tập vào tối các ngày:

24, 26, 28/12/2018

- Thi:Tối 02/01/2019

2

Học và thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT cơ bản”

(Phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

8 buổi học + 1 buổi thi

- Hiểu biết về CNTT cơ bản - 0,5 buổi

- Sử dụng máy tính cơ bản - 0,5 buổi

- Xử lý văn bản cơ bản - 2 buổi

- Sử dụng bảng tính cơ bản - 3 buổi

- Sử dụng trình chiếu cơ bản - 1 buổi

- Sử dụng Internet cơ bản - 1 buổi

 

H8CB-12A1

- Khai giảng: 17/12/2018

- Lịch học: Tối thứ 2,4,6

- Lịch thi (dự kiến):

Tối: 07/01/2019

1.100.000 đồng/Khóa

(đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)


- Thời gian học: Sáng 8h-11h; Chiều: 14h – 17h; Tối: 18h – 20h30

- Địa điểm học: Giảng đường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân

- Đăng ký học: Phòng C100 - Giảng đường C, ĐH Kinh tế Quốc dân

- Tư vấn tuyển sinh: Điện thoại: 0243. 6337799; Hotline: 0947253992

- Website: http://tttinhoc.neu.edu.vn

- Fanpage: http://facebook.com/tinungdungktqd


Chia sẽ tới:
Top