>

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN CNTT

TUYỂN SINH CÁC LỚP “ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN” THÁNG 11/2020

STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG

LỚP

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ

1.

ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ “ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN” theo chuẩn TT03-BTTTT

1.Hiểu biết về CNTT cơ bản
2.Sử dụng máy tính cơ bản
3.Xử lý văn bản cơ bản
4.Sử dụng bảng tính cơ bản
5.Sử dụng trình chiếu cơ bản
6.Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-20.11A1

- Học ôn tối các ngày:  03/11; 04/11; 05/11
- Thi: Tối thứ 7 ngày 07/11/2020

980.000 đồng/Khóa
(bao gồm tài liệu học và lệ phí thi)
Có thể CK theo số tài khoản sau: 162547488 - Ngân hàng VP Bank - Chi nhánh Đồng Tâm, chủ TK Vũ Thị Hồng Nhung (ND ghi: Hoten - số điện thoại)- gọi 0947.253992 để xác nhận

2.

ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ “ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN” theo chuẩn TT03-BTTTT

 

1.Hiểu biết về CNTT cơ bản
2.Sử dụng máy tính cơ bản
3.Xử lý văn bản cơ bản
4.Sử dụng bảng tính cơ bản
5.Sử dụng trình chiếu cơ bản
6.Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-20.11B1

- Học ôn tối các ngày:  17/11; 18/11; 19/11
- Thi: Tối thứ 7 ngày 21/11/2020

980.000 đồng/Khóa
(bao gồm tài liệu học và lệ phí thi)
Có thể CK theo số tài khoản sau: 162547488 - Ngân hàng VP Bank - Chi nhánh Đồng Tâm, chủ TK Vũ Thị Hồng Nhung (ND ghi: Hoten - số điện thoại)- gọi 0947253992 để xác nhận

3.

ÔN VÀ THI CHỨNG CHỈ “ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN” theo chuẩn TT03-BTTTT

1.Hiểu biết về CNTT cơ bản
2.Sử dụng máy tính cơ bản
3.Xử lý văn bản cơ bản
4.Sử dụng bảng tính cơ bản
5.Sử dụng trình chiếu cơ bản
6.Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-20.11C1

Học ôn tối các ngày:  24/11; 25/11; 26/11
- Thi: Tối thứ 7 ngày 28/11/2020

980.000 đồng/Khóa
(bao gồm tài liệu học và lệ phí thi)
Có thể CK theo số tài khoản sau: 162547488 - Ngân hàng VP Bank - Chi nhánh Đồng Tâm, chủ TK Vũ Thị Hồng Nhung (ND ghi: Hoten - số điện thoại)- gọi 0947253992 để xác nhận

 

- Thời gian học: Buổi tối: 18h – 20h30    

 

- Địa điểm học: Giảng đường A2-612, ĐHKTQD

- Đăng ký học: Sảnh tầng G, nhà A1- A2, ĐHKTQD
- Hotline: 0947.253992; hoặc 0243.6337799
- Website: http://tttinhoc.neu.edu.vn
- Email: ttdtcntt@neu.edu.vn

 

- Tư vấn tuyển sinh:  0947.253992 (Nhung)
                                      0913.002241 (Ngọc)
- Fanpage: http://facebook.com/tinungdungktqd

Giảm 10% học phí đối với sinh viên chính qui đang học tại Trường KTQD (có thẻ sinh viên)

HV chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm: 2 ảnh 3x4; cmt (hoặc hộ chiếu photo công chứng), đơn theo mẫu của Trung tâm

Top