Tin tức sự kiện

Tuyển sinh thi cấp chứng chỉ Tin học quốc tế MOS/ ICDL

Khai giảng khóa ôn thi đạt chuẩn đầu ra về tin học dành cho sinh viên đại học hệ Từ xa

Quyết định số 632/QĐ-ĐHKTQD ngày 4/5/2018 Về việc ban hành quy định về chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học hệ chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Áp dụng từ khóa 59 (tuyển sinh năm 2017)

Khai giảng khóa ôn tập thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho công chức, viên chức đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Khai giảng khóa bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Tại sao cần học chứng chỉ "Ứng dụng CNTT"

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch (TTLT) số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo 07 đơn vị trên địa bàn Hà Nội đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Top