>

Khai giảng khóa bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Ngày 07/06/2018 tại phòng học tin học của Học viện Tư pháp, Trung tâm Phát triền phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn Công nghệ thông tin – Viện Công nghệ thông tin Kinh tế  - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ - Học viện Tư Pháp tổ chức lễ Khai giảng khóa bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 15 buổi tại Học Viện Tư Pháp. Tham gia khóa bồi dưỡng gồm 80 học viên là công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Giáo viên từ Bộ môn Công nghệ thông tin – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhiệt tình bồi dưỡng, hướng dẫn công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp các kỹ năng tin học cơ bản cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngoài ra còn bổ sung thêm các nội dung đảm bảo an toàn thông tin; quản lý văn bản, chữ ký số, văn bản điện tử.

Khóa bồi dưỡng đã giúp các học viên thu được nhiều kiến thức bổ ích, thành thạo các kỹ năng văn phòng, quản lý dữ liệu và khai thác thông tin trên internet. Kết thúc khóa bồi dưỡng các học viên đã tham gia dự thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” với kết quả khá cao.

  

 

TT PTPMƯD & ĐTNHCNTT


Top