Khai giảng khóa ôn thi đạt chuẩn đầu ra về tin học dành cho sinh viên đại học hệ Từ xa

Ngày 24/01/2021, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đã khai giảng khoa học Ôn thi cấp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về tin học cho gần 300 học viên Đại học hệ Từ xa của trường. Đạt chuẩn đầu ra theo quy định, học viên đại học hệ Từ xa có đủ kiến thức và kỹ năng về: phần cứng, phần mềm và mạng internet để có thể : Sử dụng, tổ chức dữ liệu và bảo vệ an toàn máy tính cá nhân cũng như thành thạo trong việc kết nối mạng máy tính, mạng interrnet, sử dụng trình duyệt web và các công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet để hỗ trợ học tập, công việc   và sinh hoạt cá nhân; Có khả năng soạn thảo được các văn bản theo các mẫy quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Có khả năng sử dụng bảng  tính điện tử để lập được các bảng biểu, vẽ được các đồ thị, phân tích dữ  liệu và lập báo cáo; Tạo được các bài thuyết trình  có tính chuyên nghiệp và hấp dẫn cao.  

Khóa học được tổ chức bao gồm 5 lớp, học trong 5 buổi dưới sự giảng dạy của đội  ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm của Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Kỳ thi câp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra về tin học dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31/01/2021 tại Trường Đại  học Kinh tế Quốc dân.     

Một số hình  ảnh  lớp học sau buổi khai giảng: 

 

(Trung tâm Đào tạo và Tư vấn CNTT- Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số) 
Chia sẽ tới:
Top