Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi lại chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 1 năm 2017

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT PTPMƯD&ĐTNH CNTT

------------------------


Số: …..TB-TT PTPMƯD&ĐTNH CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------


Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ôn tập và thi lại chứng chỉ “Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”đợt 1 năm 2017

Căn cứ thông báo số 2112/TB-ĐHKTQD ngày 21/12/2015 và thông báo số185/ĐTTX ngày 15/3/2016 của Trung tâm đào tạo từ xa;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân;

Căn cứ tiến độ xét tốt nghiệp của Trung tâm Đào tạo Từ xa năm 2017.

      Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn tập và thi lại chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3” cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 1 năm 2017 như sau:

1. Thời gian, địa điểm, lệ phí:

Khóa học

Lịch ôn và thi

Học phí

Thi lại

Thời gian:

- Ôn tập: Sáng 11/6/2017

- Thi: Chiều 11/6/2017

Địa điểm: Phòng C100, Giảng đường C, Trường đại học Kinh tế Quốc dân.

500.000 đ/SV

(Đã bao gồm lệ phí thi, cấp chứng chỉ)

 

2. Điều kiện để được cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký học và tham gia đầy đủ các buổi học

- Tham dự kỳ thi do hội đồng thi tổ chức. Bài thi gồm 2 phần:

            + Bài thi trắc nghiệm trên giấy: Thời gian 40 phút thang điểm 10

            + Bài thi thực hành trên máy: Thời gian 60 phút thang điểm 10

- Căn cứ kết quả thi hết khóa học những sinh viên có điểm trung bình cộng (ĐTBC) của tất cả các bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, không có bài thi nào bị điểm liệt (dưới 3,00 điểm) thì được công nhận đạt kết quả thi và được cấp chứng chỉ (Kèm 1 bản sao có chứng thực) chậm nhất sau 30 ngày thi. Việc xếp loại kết quả thi để ghi vào chứng chỉ cấp cho các sinh viên được thực hiện trên cơ sở ĐTBC của tất cả các điểm thi đã quy về thang điểm 10, cụ thể:

STT

Điều kiện

Xếp loại

1

ĐTBC đạt từ 8 đến 10 điểm (không có bài thi nào bị dưới 7 điểm)

Giỏi

2

ĐTBC đạt từ 7 đến dưới 8 điểm (không có bài thi nào bị dưới 6 điểm)

Khá

3

ĐTBC đạt từ 5 đến dưới 7 điểm (không có bài thi nào bị dưới 3 điểm)

Trung bình

 

3. Thủ tục đăng ký:

Sinh viên có thể đăng ký học, ôn, thi và nộp học phí dưới 2 hình thức:

- Đến và đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Phòng C100 Giảng đường C – Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời gian đăng ký: Sáng từ 8h30 – 11h30; Chiều từ 14h30 – 18h30 các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần.

- Nộp học phí theo hình thức chuyển khoản:

            + Chuyển khoản theo STK: 1460205059940 tại ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, tên tài khoản: Cao Thị Thu                          Hương hoặc STK: 19026041795018 tại ngân hàng Techcombank Bách khoa Hà Nội, tên tài khoản: Cao Thị Thu Hương

            + Nội dung chuyển: Mã SV, Lớp, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Giới tính, Số điện thoại.

- Để có thêm thông tin chi tiết về chứng chỉ tin học, Anh (chị) có thể truy cập vào website: http://ttttinhoc.neu.edu.vn hoặc liên hệ với: Chị Vũ Thị Hồng Nhung SĐT: 094 725 3992

- Thời gian đăng ký, nộp học phí: Từ 25/5/2017 đến 8/6/2017

 Yêu cầu:

- Sinh viên phải đăng ký học, thi, nộp học phí, lệ phí và hồ sơ cấp chứng chỉ theo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện đúng quy định sinh viên sẽ phải chuyển sang thi cấp chứng chỉ ở hội đồng thi sau.

- Những sinh viên đã đăng ký học và nộp học phí nếu muốn rút lại học phí hoặc chuyển sang các đợt tuyển sinh sau phải làm đơn gửi về Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trước ngày 9/6/2017. Tất cả các trường hợp không có đơn hoặc đơn gửi sau ngày 9/6/2017 Trung tâm sẽ không hoàn lại học phí đã nộp.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Sinh viên NEU-EDUTOP;

- Công ty Edutop64;

- Lưu TT PTPMƯD&ĐTNH CNTT.

 

 

GIÁM ĐỐC 

Ths. Đặng Đình Hải

 

 

Chia sẽ tới:
Top