Tuyển sinh các lớp "Ứng dụng CNTT cơ bản" tháng 4/2017

STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TÊN LỚP

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ

1

Học và thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT cơ bản”

(Phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

11 buổi học + 1 buổi thi

- Hiểu biết về CNTT cơ bản - 1 buổi

- Sử dụng máy tính cơ bản - 1 buổi

- Xử lý văn bản cơ bản - 3 buổi

- Sử dụng bảng tính cơ bản - 3 buổi

- Sử dụng trình chiếu cơ bản - 2 buổi

- Sử dụng Internet cơ bản - 1 buổi


H11CB-4A1

17/4/2017

Tối thứ 2,4,6

1.250.000 đồng/Khóa

(Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)


2

Ôn và thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT cơ bản”

(Phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

3 buổi học + 1 buổi thi

- Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Sử dụng bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-3A1

- Ôn tập vào tối các ngày:7/4, 10/4, 12/4/2017

- Thi:Tối 14/4/2017

750.000 đồng/Khóa

(Đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)


H3CB-3A2

- Ôn tập vào tối các ngày:14/4, 17/4, 19/4/2017

- Thi:Tối 21/4/2017

 

- THỜI GIAN HỌC: Sáng 8h-11h; Chiều: 14h – 17h; Tối: 18h – 20h30

- ĐỊA ĐIỂM HỌC: Giảng đường C, ĐH Kinh tế Quốc dân

- ĐĂNG KÝ HỌC: Phòng C100 - Giảng đường C, ĐH Kinh tế Quốc dân

- TƯ VẤN TUYỂN SINH: Điện thoại: 0436. 280 280 (Số máy lẻ: 6666); Hotline: 0947253992

- Website: http://tttinhoc.neu.edu.vn

- Fanpage: http://facebook.com/tinvanphongktqd

 

Chia sẽ tới:
Top