Về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 5 năm 2018

 VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH TẾ

TT PTPMƯD & ĐTNH CNTT

Số: …. /TB-TT PTPM&ĐTNH CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học, ôn tập và thi cấp chứng "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3"  cho sinh viên hệ Từ xa trường Đại học Kinh tế quốc dân đợt 5 năm 2018

 

Căn cứ thông báo số 2112/TB-ĐHKTQD ngày 21/12/2015 và thông báo số185/ĐTTX ngày 15/3/2016 của Trung tâm đào tạo từ xa;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Viện Công nghệ thông tin kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”cho sinh viên đại học hệ Từ xa đợt 5 năm 2018 như sau:

1. Thời gian, địa điểm, học phí và lệ phí:

Khóa học

Lịch ôn và thi

Học phí

Học và thi

Thời gian:

- Học: Sáng, Chiều 15/12/2018

- Ôn tập: Sáng 16/12/2018

- Thi: Chiều 16/12/2018

               (Sáng: 8h-11h30; Chiều: 13h30-16h30)

Địa điểm: Giảng đường C, Trường đại học Kinh tế Quốc dân.

840.000 đ/SV

(Đã bao gồm tài liệu và lệ phí thi, cấp chứng chỉ)

 

2. Điều kiện để được cấp chứng chỉ “ Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3”:

- Hoàn thành các thủ tục đăng ký học và tham gia đầy đủ các buổi học

- Tham dự kỳ thi do hội đồng thi tổ chức. Bài thi gồm 2 phần

+ Bài thi trắc nghiệm trên giấy: Thời gian 40 phút thang điểm 10

+ Bài thi thực hành trên máy: Thời gian 60 phút thang điểm 10

- Căn cứ kết quả thi hết khóa học những sinh viên có điểm trung bình cộng (ĐTBC) của tất cả các bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, không có bài thi nào bị điểm liệt (dưới 3,00 điểm) thì được công nhận đạt kết quả thi và được cấp chứng chỉ (Kèm 1 bản sao có chứng thực) chậm nhất sau 30 ngày thi. Việc xếp loại kết quả thi để ghi vào chứng chỉ cấp cho các sinh viên được thực hiện trên cơ sở ĐTBC của tất cả các điểm thi đã quy về thang điểm 10, cụ thể:


STT

Điều kiện

Xếp loại

1

ĐTBC đạt từ 8 trở lên và không có bài thi nào bị dưới 7 điểm

Giỏi

2

ĐTBC đạt từ 7 trở lên và không có bài thi nào bị dưới 6 điểm

Khá

3

ĐTBC đạt từ 5 trở lên và không có bài thi nào bị dưới 3 điểm

Trung bình

 

3. Thủ tục đăng ký:

Sinh viên có thể đăng ký học, ôn, thi và nộp học phí dưới 2 hình thức:

- Đến và đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT – Phòng C100 Giảng đường C – Đại học Kinh tế Quốc dân. Thời gian đăng ký: Sáng từ 8h30 – 11h30; Chiều từ 14h30 – 18h30 các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần.

- Nộp học phí theo hình thức chuyển khoản:

+ Chuyển khoản theo STK: 19026041795018 tại ngân hàng Techcombank Bách khoa Hà Nội, tên tài khoản: Cao Thị Thu Hương

+ Nội dung chuyển: Mã SV, Lớp, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Giới tính, Số điện thoại. (Lưu ý sinh viên ghi đầy đủ thông tin trong thời gian chuyển tiền)

- Để có thêm thông tin chi tiết về chứng chỉ tin học, Anh (chị) có thể truy cập vào website: http://tttinhoc.neu.edu.vn hoặc liên hệ với: Chị Vũ Thị Hồng Nhung SĐT: 094 725 3992

- Thời gian đăng ký, nộp học phí: Từ 15/11/2018 đến 10/12/2018.

Lưu ý:

- Sinh viên nộp đơn đăng ký dự thi có dán ảnh 3x4 (theo file đính kèm), 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và bản sao CMTND có chứng thực vào buổi học đầu tiên.

- Những sinh viên đã đăng ký học và nộp học phí nếu muốn rút lại học phí hoặc chuyển sang các đợt tuyển sinh sau phải làm đơn gửi về Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn CNTT trước ngày 14/12/2018. Tất cả các trường hợp không có đơn hoặc đơn gửi sau ngày 16/14/2018 Trung tâm sẽ không hoàn lại học phí đã nộp.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Sinh viên;
- TT ĐTTX;
- Lưu TT PTPMUD&ĐTNH
.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Ths. Đặng Đình Hải


Chia sẽ tới:
Top