Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo 07 đơn vị trên địa bàn Hà Nội đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo 07 đơn vị trên địa bàn Hà Nội đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

(Nguồn http://hanoi.edu.vn)

Căn cứ thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ 10/8/2016 và văn bản 3755/BGDDT-GDTX về việc qui đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, ban hành ngày 03/8/2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo cho các tổ chức, cá nhân có tham gia hoặc liên quan đến việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT qui định tại TT 03/2014/TT-BTTTT các nội dung sau:

- Các Trung tâm Tin học, Trung tâm CNTT trực thuộc trường Đại học, Học viện thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT phải được Hội đồng thẩm định của Trường (có sự tham gia của đại diện Sở GD&ĐT, Sở TT&TT) xác định đủ điều kiện theo thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT mới được phép cấp chứng chỉ

- Các Trung tâm Tin học trực thuộc Sở GD&ĐT thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT phải được Hội đồng thẩm định của Sở GD&ĐT xác định đủ điều kiện theo thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTthì được phép cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

- Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C (theo QĐ 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/7/2000 về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A,B,C) đang triển khai trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc khóa học. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT
THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT
(Tính đến ngày 02 tháng 11 năm 2016)

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Chứng chỉ

1.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Số 98 phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Ứng dụng CNTT cơ bản

2.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Số 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ứng dụng CNTT cơ bản

3.

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Số 136 phố Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ứng dụng CNTT cơ bản

4.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia)

Số 144 phố Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ứng dụng CNTT cơ bản

5.

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

Lô 2-10a, số 431 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ứng dụng CNTT cơ bản

6.

Trường Trung cấp cộng đồng Hà Nội

Số 40, ngõ 20, đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ứng dụng CNTT cơ bản, Modul nâng cao 7, 8, 9

7

Trường Đại học Hòa Bình

Số 8-CC2, Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ứng dụng CNTT cơ bản

 Danh sách gồm: 07 đơn vị . Các đơn vị tiếp tục được thẩm định đủ điều kiện sẽ được thông báo bổ sung tại các văn bản tiếp theo

       Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ĐT 04.39347489 - 04.39366522. Email: khcntt@hanoiedu.vn 

 

Chia sẽ tới:
Top