DANH SÁCH CÁC HỌC VIÊN THI VÀ KẾT QUẢ THI THÁNG 06/2019

DANH SÁCH KẾT QỦA CÁC HỌC VIÊN  THI THÁNG 06/2019 TẠI NEU

Địa điểm lấy chứng chỉ: Sảnh tầng G, Giữa tòa nhà A1-A2, ĐH Kinh tế Quốc dân

Tư vấn tuyển sinh: Điện thoại: 0243. 6337799  Hotline: 0947253992

Danh sach cap CC thi ngay 07-06-19 up.pdf
Chia sẽ tới:
Top