QĐ số 323/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 35 học viên, kỳ thi ngày 26/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 323/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 35 học viên, kỳ thi ngày 26/11/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

Chia sẽ tới:
Top