THÔNG BÁO TUYỂN SINH THÁNG 10/2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN” THÁNG 10/2019


STT

KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

HỌC PHÍ

1

Ôn và thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT cơ bản”

(Phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

 1. Hiểu biết về CNTT cơ bản
 2. Sử dụng máy tính cơ bản
 3. Xử lý văn bản cơ bản
 4. Sử dụng bảng tính cơ bản
 5. Sử dụng trình chiếu cơ bản
 6. Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-10A1

 

3 buổi học + 1 buổi thi
- Ôn tập vào tối các ngày:
04/10; 07/10; 09/10
- Thi:Tối 11/10/2019

 

900.000 đồng/Khóa
(đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)

2

Ôn và thi cấp chứng chỉ “Ứng dụng CNTT cơ bản”

(Phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

 1. Hiểu biết về CNTT cơ bản
 2. Sử dụng máy tính cơ bản
 3. Xử lý văn bản cơ bản
 4. Sử dụng bảng tính cơ bản
 5. Sử dụng trình chiếu cơ bản
 6. Sử dụng Internet cơ bản

H3CB-10B1

 

3 buổi học + 1 buổi thi
- Ôn tập vào tối các ngày:
23/10; 25/10; 28/10
- Thi:Tối 30/10/2019

 

900.000 đồng/Khóa
(đã bao gồm tài liệu học, lệ phí thi và cấp chứng chỉ)

 

- Thời gian học: Tối: 18h – 20h30

- Địa điểm học: Giảng đường A2, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

- Đăng ký học: Sảnh tầng G, Giữa tòa nhà A1-A2, ĐH Kinh tế Quốc dân

- Tư vấn tuyển sinh: Điện thoại: 0243. 6337799; Hotline: 0947253992

- Email: ttdtcntt@neu.edu.vn - Fanpage: http://facebook.com/tinungdungktqd

- Website: http://tttinhoc.neu.edu.vn

 

Chia sẽ tới:
Top