QĐ số 341/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 15 học viên, kỳ thi ngày 22/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 341/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/12/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 15 học viên, kỳ thi ngày 22/12/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 

Chia sẽ tới:
Top