QĐ số 05/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Tin học văn phòng nâng cao" cho 36 học viên, kỳ thi ngày 03/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 05/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/01/2018 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Tin học văn phòng nâng cao" cho 36 học viên, kỳ thi ngày 03/01/2018 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

Chia sẽ tới:
Top