QĐ số 212/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 27 học viên, kỳ thi ngày 24/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 212/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/07/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho 27 học viên, kỳ thi ngày 24/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

 
Chia sẽ tới:
Top