QĐ số 213/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 223 học viên, kỳ thi ngày 23/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 

QĐ số 213/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/08/2017 v/v công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho 223 học viên, kỳ thi ngày 23/07/2017 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân

 Chia sẽ tới:
Top